Lokallivet

Y´s Men´s formål er først og fremmest at være en støtteklub for det lokale kirkelige arbejde blandt børn og unge. Det er KFUM&K, FDF, spejdere, kirkelige børneklubber og kor m. flere.

Gudenåens Y´s Men´s Club

Y’s Men’s bevægelsen er et verdensomspændende kammeratskab af personer, som arbejder sammen i gensidigt respekt på basis af Jesu Kristi lære. Vi arbejder i fælles loyalitet over for KFUM.  Gennem aktiv tjeneste prøver vi at fremskaffe, styrke og yde lederskab, som kan bygge en bedre verden for hele menneskeheden.

Gudenåens Y’s Mens Club startede i år 1992 og blev chartret 14. november 1992, det vil sige, at klubben denne dag blev medlem at ”The International Association of Y’s Men’s Clubs”.

Klubmøderne bliver holdt hver anden mandag i lige uger, som regel  fra kl. 18.30 til 20.45  Møderne bliver sædvanligvis holdt i ”Kirkebakkehuset” i Tørring, hvor vi starter med et let måltid mad efter fulgt af aftenens program.

Klubben har for tiden 19 medlemmer, både mænd og kvinder.

Klubbens daglige ledelse er præsidiet (bestyrelsen), som består af en præsident (formand), en past præsident (formanden fra sidste år) en vicepræsident (kommende års formand), en skatmester (kasserer) og en sekretær. I Y’s Men’s klubberne sidder hver leder kun et år ad gangen.

I forhold til de forskellige aktiviteter der er i klubben, er der et udvalg for hver aktivitet.  

Et af formålene er at lave pengerejsningsprojekter. Disse projekter kan være forskellige fra år til år. En ting er dog fælles for alle aktiviteterne, vi har det rigtigt sjovt og rart med hinanden i et arbejdsfællesskab. De tjente penge bliver så uddelt til forskellige velgørenhedsformål

Y’s Men’s klubberne har til formål at støtte kristeligt børne- og ungdomsarbejde, socialt udviklingsarbejde. Dette gøres typisk ved enten at udføre et stykke praktisk arbejde, eller i form af økonomiske donationer.

Midlerne til disse donationer tilvejebringes ved en række aktiviteter, så som Loppemarkeder, genbrugssalg, teltudlejning, udgivelse af julemærker, samt udgivelse af lokale telefonbøger, arrangere koncerter, plus mange andre gode og indbringende tiltag.

Derudover dyrkes et godt og tæt kammeratskab, samt et højt oplysningsniveau om samfundsmæssige forhold, for derved at styrke medlemmernes engagement, både lokalt, nationalt og internationalt.Y's Men's Region Danmark er en bevægelse, der giver mening og resultater!

3.400 medlemmer i mere end 140 klubber over hele landet er i et fællesskab med et åbent og virkelysten miljø, hvor lydhørhed og nysgerrighed for andre menneskers forskellighed og relationer mødes med respekt. Gennem dialog og handling inspirerer vi hinanden til at yde en indsats både økonomisk og praktisk overfor bl. a. børne- og unge-organisationer, i det hele taget over for mennesker der har behov.