Kransebinding

Et af klubbens større pengeskabende projekter er binding og pyntning af kranse til kirkegårdsgrave. Vi mødes 2 lørdage og 4 mandage i november måned og binder/pynter kransene. Forud er der blevet klippet gran og samlet pynt ind og gjort klar til arbejdet. Vi laver ca. 430 kranse hvoraf de ca. 220 sælges direkte til kirkegårdene og resten sælges til private. I 2020 havde vi et overskud på ca. kr. 26.500, som vi kunne bruge til at støtte forskellige projekter. Det er selvfølgelig det primære formål, men klubben har en sidegivnst, da arbejdet også styrker sammenholdet i klubben. Der er altid en hyggelig, drillende omgangstone og vi nyder hinandens selskab. Men uden mad og drikke..... - derfor skiftes vi også til at sørge for mad og ikke mindst kage.