Chartring af nye medlemmer

Til klubbens juleafslutning d. 9. december 2019 optog vi Susanne Lillevang Lundfold som medlem i klubben. Det kalder vi for en chartring i Y's Men regi. Det er altid dejligt, når vi kan optage et nyt medlem, som vil være en del af vores fælleskab og være med til bl.a. at samle penge ind til at støtte kirkelig og humanitært arbejde - især blandt børn og unge. Som nyt medlem har man som oftest været med i klubben til nogle møder og arbejdsfælleskab inden man beslutter sig endeligt for at blive chartret i klubben. 

Vi byder Susanne velkommen i klubben.

 

 

Ved vores interne aften d. 2. marts 2020 havde vi den glæde at optage Bente og Svend Erik Nielsen i klubben. Vi glæder os til kammeratskab og samarbejde med vore 2 nye klubmedlemmer.

Vi byder Bente og Svend Erik velkommen i klubben.