Foreninger og organisationer m.fl., som ønsker at søge om økonomisk eller anden støtte fra Gudenåens Y´s Men´s Club, skal indsende ansøgning til præsidenten.

Ansøgningsfrist er fra d. 1/1 - 14/2

Ansøgningerne behandles af Præsidiet i marts måned, og uddeling sker i april måned

Af ansøgningen skal bl.a. fremgå følgende:

·         Hvem der søger (forening/organisation og kontaktperson)

·         Hvad der søges støtte til, projekt eller lign.

·         Det ansøgte beløbs størrelse

·         Projektets samlede udgifter - vedlagt tidsplan og godkendt budget

Alle ansøgninger skal indsendes på nedenstående ansøgningsskema.

Gem ansøgningsskemaet på din PC og åbn den med Adope Akrobat Reader DC og brug programmets udfyldningsværktøj. 

Har du ikke Akrobat Reader DC kan den hentes her: Adope Akrobat Reader DC

Ansøgningsskema til Gudenå Y's Men's Club

Præsidiet vil herefter behandle ansøgningen, og der vil blive udsendt svar, efter at ansøgningen med præsidiets indstilling er godkendt af klubben