Foreninger og organisationer m.fl., som ønsker at søge om økonomisk eller anden støtte fra Gudenåens Y´s Men´s Club, skal indsende ansøgning til præsidenten (se kontakter)

Ansøgningsfrist er fra d. 1/1 - 15/2..

Ansøgningerne behandles af Præsidiet i marts måned, og uddeling sker i april måned

Af ansøgningen skal bl.a. fremgå følgende:

·         Hvem der søger (forening/organisation og kontaktperson)

·         Hvad der søges støtte til, projekt eller lign.

·         Det ansøgte beløbs størrelse

·         Projektets samlede udgifter - gerne vedlagt budget og tidsplan

 

Præsidiet vil herefter behandle ansøgningen, og der vil blive udsendt svar, efter at ansøgningen med præsidiets indstilling er godkendt af klubben